Uyda yakka tartibda ta'limni tashkil etishda ota-onalarning huquq va majburiyatlari

Uyda yakka tartibda ta'limni tashkil etishda ota-onalarning huquq va majburiyatlari quyidagilardan iborat:

Huquqlari:

 • Farzandining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish;
 • Dars mashg'ulotlarining o'z vaqtida o'tkazilishini nazorat qilish;
 • O'qituvchining ruxsati bilan dars mashg'ulotlarida qatnashish;
 • Farzandining ta'lim-tarbiya olishi uchun zarur hollarda o'qituvchi, psixolog, defektolog va boshqalardan maslahat olish;
 • Farzandiga ta'lim berayotgan o'qituvchi faoliyatidan qoniqmagan taqdirda, uni boshqa o'qituvchi bilan almashtirish to'g'risida maktab rahbariyatiga murojaat etish;
 • Dars jadvalini tuzish, o'quv dasturlarini belgilash bo'yicha takliflar berish.
 • Ota-onalar qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin.

Majburiyatlari:

 • Farzandining ta'lim olishga bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlash;
 • Vrach tavsiyalari va farzandining kun tartibi to'g'risida o'qituvchini o'z vaqtida xabardor qilish;
 • Dars mashg'ulotlarining olib borilishi hamda o'qituvchi faoliyati uchun zarur shart-sharoit yaratish;
 • O'quvchining sog'lig'i to'g'risida maktab rahbariyatini o'z vaqtida xabardor qilish;
 • O'qituvchi dars mashg'ulotlariga kelmay qo'ygan taqdirda, bu haqda maktab rahbariyatini xabardor qilish;
 • Farzandi tomonidan uy vazifalarining bajarilishini ta'minlash.
 • Ota-onalar zimmasiga qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlar ham yuklatilishi mumkin.

Asos: Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi 638-son qarori