Metod Texnologiyalar

Metodlar to'plami. Qiziqarli va interfaol ta'lim metodlari turlari. Dars o'tishda zamonaviy metodlardan foydalanish. Barcha fanlardan metodik tavsiya, uslubiy tavsiya va qo'llanmalar to'plami.