Lider insonlarning eng muhim sifatlari

Lider insonlarning sifatlarni albatta sanoqsiz, quyida faqatgina eng muhimlari bilan tanishing:

  • ✅ Tashabbuskorlikni namoyish etadi
  • ✅ Mas’uliyatni o‘z zimmasiga oladi
  • ✅ Kelajakni modellashtiradi va unga intiladi
  • ✅ Bugun ertaga natijaga erishish uchun ishlaydi
  • ✅ Yuqori samaradorlik va ishtiyoqni saqlaydi
  • ✅ O‘zini yuqori mahsuldorlik holatida saqlaydi
  • ✅ Hayotdan shikoyat qilmaydi
  • ✅ So‘ramaydi, yolvormaydi, lekin g‘oyalarni taklif qiladi
  • ✅ O‘ziga mos bo‘lmagan vaziyatni o‘z qo‘liga oladi
  • ✅ Vaziyatga ta’sir qiladi va uni o‘zgartiradi.