O‘quvchilarni darsga qiziqtira olmaslik sabablari

Dars jarayonida bola bir mavzuni yaxshi tushunolmay qolsa, keyingi mavzuni o‘zlashtirishga qiynaladi, undan keyingisida - yanada qiynaladi. Natijada bolaning bu fanga qiziqishi batamom so‘nadi. Endi u mazkur fan uchun o‘quvchi emas, balki sinfxonaga shunchaki tashrif buyuruvchi - «darsga majburlangan tinglovchi» bo‘lib qoladi.
Shunday emas-mi?

O‘quvchilarni darsga qiziqtira olmaslikning 5 ta sababi: 

  1. Har safar darsni bir xil shaklda o‘tkazish;
  2. Har bir o‘quvchiga individual e’tibor bermaslik;
  3. Mavzuni judayam ilmiy tarzda tushuntirish;
  4. Darsda shovqin ko‘tarilsa baland ovozda "jim bo‘linglar" deyish;
  5. Darsni qanday metodlar orqali o‘tishni oldindan re’jalashtirmaslik